ซ้อมใหญ่งานเฉลิมฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม | LAMPHAI PARIS ลำพายปารีส ผู้ผลิตขายและรับตัด ชุดข้าราชการ ชุดตรวจการ ชุดปกติขาว ชุดสูทชุดทำงานชุดทีม ครบไซต์หรือสั่งตัดด้วยวัสดุเฉพาะแบรนด์มั่นใจมีร้านขายครบ

ซ้อมใหญ่งานเฉลิมฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

นางรำมากที่สุด

ฝ่ายขาย STORE ROIET
Odoo image and text block

จังหวัดมหาสารคาม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เทศมนตรีเมืองมหาสารคาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือกันจัดงานเฉลิมฉลอง “150 ปี เมืองมหาสารคาม” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประ ชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักกับเมืองโบราณเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งในภาคอีสานตอนบน การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ ในระหว่างวันที่ 21—23 สิงหาคม ณ บริเวณหอนาฬิกา ของจังหวัดมหา สารคามอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้สมคุณค่าของเมืองที่มีเรื่องราวเล่าขานเป็นตำนานผ่านมาจนถึง 150 ปี