ordertracking | LAMPHAI PARIS ลำพายปารีส ผู้ผลิตขายและรับตัด ชุดข้าราชการ ชุดตรวจการ ชุดปกติขาว ชุดสูทชุดทำงานชุดทีม ครบไซต์หรือสั่งตัดด้วยวัสดุเฉพาะแบรนด์มั่นใจมีร้านขายครบ

การติดตามสถานะ การจัดส่งสินค้า

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสถานะ การจัดส่งสินค้าแบบออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูล ที่อยู่อีเมลและหมายเลขคำสั่งซื้อ เพื่อติดตามสถานะ การจัดส่งสินค้าล่าสุด หากท่านไม่ทราบหมายเลขคำสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ ที่ทางลำพายปารีสได้จัดส่งให้ไปยังอีเมลของท่านแล้วก่อนหน้านี้

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถค้นหาคำตอบได้ที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ของเรา

https://th.kerryexpress.com/th/track/

ที่อยู่ ลำพายปารีส สำนักงานขายใหญ่ สาขาร้อยเอ็ด
ใช้ในการส่งผ้าต่างๆที่ลูกค้าให้ทางเราออกแบบตัดชุดเสื้อผ้า
ใช้ในการจัดส่งสินค้าเครมที่ต้องมีการแก้ไข

ห้องเสื้อลำพายปารีส(สาขาร้อยเอ็ด) Tel 091-714-6558

55/7 ถนนศรีเทวา

อ.เมือง

                จ.ร้อยเอ็ด

                              45000

แชร์แผนที่คลิก https://goo.gl/maps/cvPS8